2011. február 22., kedd

Kismamapass

Anyósom ötlete volt, hogy az Europass mobilitási igazolvány és a Youthpass mintájára a gyesen lévő anyukák kompetenciabővülését (értsd: mi mindent tanultam gyerekterelgetés közben) is regisztrálni kellene valahogy.

Íme, amit én izzadtam ki magamból - sajnos a táblázatot nem tudom ennél normálisabbra szerkeszteni, de éljen a 80/20!

KISMAMAPASS

Miben fejlődtem a GYED/GYES alatt? – Az európai kulcskompetencia-keretbe foglalva

Kompetencia
Ismeretek
Készségek, Képességek
Attitűd / Hozzáállás
Anyanyelvi kommunikáció
Gyerekszókincs, mondókák, versek, dalok

A mondanivaló rövid, egyszerű, pontos megfogalmazása
Átfogalmazás, egyszerűsítés, kevés szóval, kis szókinccsel árnyalt fogalmazás
Nyelvi kreativitás
Pozitív kommunikáció (dog’s language)
Értő hallgatás és figyelem
A másik által közvetíteni kívánt üzenet megértésének szándéka
A nyelvi kreativitás tisztelete
Idegen nyelvi kommunikáció
-
-
-
Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
Babaápolás, természetes gyógymódok (aromaterápia, gyógynövények, stb.)
Ok-okozati viszonyok világos megfogalmazása, közvetítése
Logisztikai tervezés, hatékonyság-elemzés és –értékelés
A rendelkezésre álló erőforrások (időbeli, anyagi, szellemi, környezeti) optimális kihasználása
A környezet és benne az ember iránti megnövekedett tisztelet és odafigyelés
Digitális kompetencia
Fórumok használata, blog használata
Kritikus gondolkodás
Önfegyelem
A tanulás tanulása
Nem-formális tanulási módszerek
Összpontosítás – figyelemmegosztás / multitasking
Kérdésekre és új ismeretekre való nyitottság
Türelem
Személyközi és állampolgári kompetenciák
Anyákkal (szülőkkel) szembeni társadalmi elvárások – koncepciók
Munka-magánélet egyeztetésének lehetőségei Magyarországon
Gyermeknevelési támogatások, lehetőségek és kihívások ismerete
Összpontosítás – figyelemmegosztás / multitasking
Stresszkezelés
Egyezkedés, tárgyalás, egyeztetés, nyertes-nyertes megoldások megtalálása
Közösségszervezés, közösségépítés
Nagyobb türelem, kompromisszumkészség
„Megválogatom a harcaimat”
Teret adni a másiknak, támogatni az ő fejlődését (és nem helyette megoldani a helyzeteket)
Odafordulás, másikra való 100%-os odafigyelés
A másik ember méltóságának tisztelete (kortól függetlenül)
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Atipikus foglalkoztatási formák, azok előnyei és hátrányai
Nők helyzete a munkaerőpiacon
Személyes lehetőségek felmérése
Egyéni munkavégzés, hatékony időgazdálkodás, IKT jobb kihasználása
Projektkezdeményezés, és – menedzsment, súlypontok, lényegi kérdések gyors és pontos azonosítása
Saját határaim és lehetőségeim felmérése
Felelősségvállalás
A dolgok elengedésére való nyitottság
Kezdeményezés
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Gyerekversek, mondókák, dalok
Magyar és nemzetközi mesék, mesevilágok
Rögtönzés, kreativitás
Mondanivaló dalban / versben való megfogalmazása
Mások önkifejezésére való nyitottság, kíváncsiság
Mások művészi / kulturális megnyilvánulásainak tisztelete


A kompetencialista és bővebb kifejtése itt található.

3 megjegyzés:

  1. Ezt ne töröld, légyszi, mert innen fogok ötletet meríteni a következő CV-mhez. :) Nem holnap lesz.

    VálaszTörlés
  2. Megtisztelsz :). Igyekeztem ám minél hivatalosabbra venni a szöveget. ;)

    VálaszTörlés
  3. Nagyon jó, Ágnes!! Like! ;)

    VálaszTörlés